Вихователь-методист 

Чудеса Алла  Миколаївна

Освіта повна вища,

спеціаліст першої категорії,

педагогічний стаж 25 років

Пріоритетний напрямок роботи:

«Інтерактивні форми роботи як засіб підвищення професійної майстерності педагогів»

Учасник міських конкурсів "Вихователь року - 2006", "Моє краще заняття - 2011" (ІІІ місце)

Має публікації у фахових виданнях.

  

 

                                                         Педагог як фахівець                   

                                                        живе доти, доки вчиться.

                                                                           К. Д. Ушинський

Ефективність роботи будь-якого дошкільного навчального закладу визначається насамперед грамотною дільністю методичної служби, ключовою особою якої є вихователь-методист. Методична служба – дороговказ в роботі педагога. Вихователь-методист вивчає, аналізує роботу навчально-виховного процесу в закладі, роботу педагогічних працівників, виконання ними завдань чинної програми, надає їм своєчасну допомогу для запобігання можливих помилок. Методична робота – це система взаємопов»язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності вихователів, спеціалістів дошкільного закладу, розвиток їх творчого потенціалу, що значною мірою сприяє зростанню освіченості й вихованості дітей

Метою методичної роботи є створення умов для оволодіння педагогами багатством національної педагогічної науки, новинками дошкільної педагогіки та психології. Головним завданням є створення в педагогічному колективі такого емоційно – психологічного мікроклімату, який би стимулював пошук нових ефективних форм і методів роботи з дітьми.

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в дошкільному закладі є методичний кабінет. Головною метою діяльності методичного кабінету є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу в закладі, упровадження в навчально-виховний процес найкращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій, методичних та психолого-методичних досягнень освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У методичному кабінеті матеріали систематизовані за розділам, розташовані для зручного використання, є методичні матеріали, матеріали з досвіду роботи вихователів, музичних керівників, вихователя з фізкультури, вчителя-логопеда. Вони ефективно використовуються педагогами під час навчально-вихованого процесу, для підвищення власної педагогічної майстерності. Як результат системної методичної роботи з кожним педагогічним працівником закладу прослідковується їх професійний ріст. Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми, педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані заняття в залежності від розділу програми, обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що вихователі дошкільного закладу володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування у них стійких навичок, умінь і знань. Важливою і найефективнішою формою методичної роботи з вихователями є проведення як у межах дошкільного закладу, так і міста відкритих занять. А. С. Макаренко наголошував, що, як би людина успішно не закінчила вуз, якою б талановитою не була, якщо не буде вчитись на досвіді, ніколи не стане хорошим педагогом. Тому кожен педагог проводить відкриті заняття, які відвідують молоді та досвідчені педагоги, бо жодна порада, пояснення не допоможуть так, як демонстрування показу.

 

                                                  Люби навчати, вмій навчити,                                                                            Все життя вчися сам.

                                                                    В. О. Сухомлинський                         

Плануючи методичну роботу з педагогами використовую масові форми методичної роботи (педради, педчитання, виставки тощо), групові (проблемні семінари-практикуми, колективні перегляди, консиліуми та інші), індивідуальні (самоосвіта, консультування, атестація, майстер-клас, наставництво, курси підвищення кваліфікації, участь у конкурсах тощо), інтерактивні форми методичної роботи (ділова гра, «акваріум», «діамант», «моделювання ситуацій», проблемний стіл, методичні посиденьки, диспути, дискусії, «мозковий штурм» та інші). На педраді, семінарі, використовуємо інтерактивну ділову гру, бо грає ефективною формою навчання, вона дозволяє відтворити в навчальних умовах реальну педагогічну діяльність, імітувати реальні чи умовні педагогічні ситуації і процеси, програвання яких дозволяє педагогам шляхом активної взаємодії приймати самостійні рішення, набувати конкретних професійних уміннь, досвіду спілкування. Через такі форми роботи реалізується весь комплекс завдань підвищення кваліфікації педагогів у між курсовий період.

У дошкільному закладі педагоги використовують педагогічну спадщину (концепція національної освіти) видатного українського психолога та педагога Софії Русової, (вона разом зі своєю сестрою заснувала в Україні перший дитячий садок); гуманістичну концепцію виховання В. О. Сухомлинського, застосовують елементи інноваційних освітніх технологій: розвиток творчих здібностей засобами ТРВЗ і РТУ (теорія розв»язання винахідницьких завдань, розвиток творчої уяви), технологію саморозвитку М. Монтессорі, розвиток творчих здібностей за методикою Л. Шульги (нетрадиційні техніки малювання); технологію психолого-педагогічного проектування, інноваційні технології фізичного виховання дітей тощо.

Вихователі Ушакова Н.М., Скрипка О. М., Амельченко Н.П., Куць П. В., Чудеса А.М., практичний психолог Петрухан Л.І. мають публікації у педагогічних виданнях "Фантазії вихователя", "Дитячий садок", "Бібліотечка вихователя дитячого садка". Брали участь у конкурсах професійної майстерності вихователі Стасенко О. М. "Вихователь року - 2003" (ІІ місце), "Моє краще заняття - 2013", Журавель Т. А.  "Вихователь року - 2004" (І місце), "Моє краще заняття - 2009" (ІІ місце), Филипенко А. М.  "Вихователь року - 2006", "Моє краще заняття - 2011" (ІІІ місце), Скрипка О. М.  "Моє краще заняття - 2012", музичний керівник Чернова Л. О. "Моє краще заняття - 2012". Вихователь Скрипка О. М.  стала учасником фестивалю  занять з використання інноваційних технологій 2016. 

 

 

                                                           Душа летить в дитинство,                                                              як у вирій, бо їй на світі                                                                     тепло тільки там.

                                                                   Л. В. Костенко

Педколектив працює над створенням сприятливих комфортних умов, що стимулюють пізнавальну активність та інтелектуальний розвиток особистості, здатність до самовираження в різних видах діяльності, над відродженням мови, культури, моралі, формуванням основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; розширенням інтеграції суспільного та родинного виховання, впровадженням інновацій, гуманного відношення до навколишнього світу.