У дошкільному закладі 7 лютого 2019 року відбулася педрада «Формування логіко-математичної компетенції дошкільників шляхом використання інноваційних технологій». Педагоги поповнили знання про різновиди інноваційних технологій та особливості їхнього застосування у педагогічній практиці.  До педради вихователі виготовили дидактичні ігри та посібники логіко-математичного спрямування та презентували до уваги колег. Плідна спільна праця є поштовхом до пошуків інноваційних та творчих рішень.

 

 

4 січня 2019 року в закладі відбувся тренінг для вихователів  «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами конструктора LEGO». Педагогі знайомилися з можливостями та шляхами використання на заняттях логіко-математичного спрямування конструкторів LEGO.   Учасники тренінгу з задоволенням конструювали, фантазували, вчилися співпрацювати в групах. 

 

Конструктори LEGO на сьогоднішній день є незамінним матеріалом для занять у дошкільних установах. LEGO – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних інноваційних технологій, яка широко використовує тривимірні моделі реального світу в предметно-ігровому середовищі в процесі навчання та розвитку дитини дошкільного віку.

Семінари

 

 

Тема

Термін

Відповідальні

Доповнення, корекція

1

Семінар-практикум «Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу»

 

10.10.18

в/методист

Матеріали до семінару

2

Брейн-ринг для вихователів «Підвищення екологічної компетентності»

 

19.12.18

в/методист

Матеріали до

брейн-рингу

3

Тренінг «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами конструктора LEGO»

04.01.19

в/методист

Матеріали до тренінгу

4

Тренінг для вихователів «Лялька як персона»

 

07.02.19

в/методист, практичний психолог

Матеріали до тренінгу

5.

Тренінг для вихователів «Опорні схеми-моделі – інструмент розвитку мовлення дошкільників»

14.03.19

в/методист

Матеріали до тренінгу

6.

Семінар-практикум  «Вчимося граючи»

 

 11.04.19

в/методист

Матеріали до семінару

Підсумкове засідання атестаційної комісії.

28 березня у закладі було проведено підсумкове засідання атестаційної комісії І рівня. У 2016-2017 н.р. атестувалося 5 педагогів. На засіданні було розглянуто характеристики педагогічних працівників та проведено ретельний аналіз педагогічної діяльності у міжаетстаційний період.
Педагоги, які атестувалися, презентували свою роботу за міжатестаційний період, висвітливши наступні питання у творчих звітах:
- анкетні дані;
- результати попередньої атестації та курсової перепідготовки;
- проблема, над розв’язанням якої працює;
- педагогічне кредо;
- участь у роботі педагогічної ради;
- участь у педагогічних читаннях, семінарах, круглих столах, майстер-класах;
- участь у міських методичних об’єднаннях та семінарах-практикумах;
- відкриті заняття;
- цікаві педагогічні знахідки, які розкривають творчість педагога;
- інновації у роботі;
- самоаналіз роботи.
Члени атестаційної комісії висловили свої думки та проголосували за кожного педагога.
За рішенням атестаційної комісії:

Чернова О.О., музичний керівник  підтвердила відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст» 7 розряду ;
Скрипка Олена Миколаївна, вихователь
Куць П.В. підтвердила відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії  «спеціаліст другої категорії»;
Амельченко Н.П., вихователь - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

Стасік Л.П., вихователь підтвердила відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії  «спеціаліст другої категорії».


         У січні з метою підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення, розкриття потреби посилення патріотичного виховання в дошкільних закладах України у закладі було проведено семінар-практикум для вихователів «Виховання патріотів у сучасних умовах». В ході семінару вихователі виконували практичні завдання, визначали проблеми патріотичного виховання дошкільників на сучасному етапі та шукали шляхи їх подолання.


 

 

 

Семінари

 

Тема

Термін

Відповідальні

Доповнення, корекція

1

Семінар-практикум «Виховання патріотів у сучасних умовах»

 

20.10.16

В/методист

Матеріали до семінару

2

Семінар з елементами тренінгу «Мистецтво взаємодії з батьками»

 

21.12.16

В/методист

Матеріали до семінару

3

Семінар «Формування соціально-моральної поведінки дошкільників»

 

18.02.17

В/методист

Матеріали до семінару

4

Семінар- тренінг «Культура спілкування педагога»

 

16.03.17

В/методист

Матеріали до тренінгу

5.

Методичний квест «Креативність педагога як запорука творчості дітей»

14.04.17

В/методист

Матеріали до методичного квесту

 

 

 


    Згідно  річного плану роботи ДНЗ№8 відбулась педагогічна рада на тему «Сучасний підхід в формуванні екологічної компетенції».

На педраді буди заслухані доповіді вихователів, що розкривали сучасний підхід в екологічному вихованні дітей, відбувся обмін педагогічним  досвідом з даного питання.

     Завідувач ДНЗ№8 Упірова А.В. виклала формування екологічної культури у дошкільників у вигляді презентації.

    Методист-вихователь ознайомила з результатами тематичної перевірки груп молодшого дошкільного віку 5-го року життя, була заслухана довідка про стан роботи з формування екологічної компетенції дошкільників у 2015-2016 н.р.

 

26.11.2015


         9.12.2015 в ДНЗ №8 були проведені відкриті заняття в групі №2 (4-го року життя) «Дзвіночок» Чудеса А.М., групі №3 (6-го року життя) «Маківка» Циганок О.М., групі №2 (5-го року життя) «Чорнобривці» Бичок Г.М..

 

        На відкритий перегляд були запрошені слухачі курсів підвищення кваліфікації СОІПП.  

9.12.2015


     Згідно річного плану роботі ДНЗ№ 8 в листопаді 2015 р. проводиться тематична перевірка в групах 5-го року життя (вихователі Бичок Г.М., Стасенко О.М., Скрипка О.М.). Перевірка має на меті з’ясувати стан роботи з формування екологічної компетентності дошкільників, використання вихователями нових підходів та форм роботи з дітьми в даних вікових групах.


Семінари

 

Тема

Термін

Відповідальні

Доповнення, корекція

1

Семінар-практикум «Ознайомлення дітей дошкільного віку з народною іграшкою»

 

22.10.15

В/методист

Матеріали до семінару

2

Семінар-практикум «Здоров»я зберігаючі технології в системі дошкільної освіти»

 

17.12.15

В/методист

Матеріали до семінару

3

Семінар «Використання мнемотехніки у підвищенні мовленнєвої активності дітей дошкільного віку»

 

18.02.16

В/методист

Матеріали до семінару

4

Тренінг «Комунікативна культура педагога – запорука успіху»

 

15.04.16

В/методист

Матеріали до семінару


                                                               

Методична робота спрямована на підвищення загального рівня професійно-педагогічної культури педагогів, формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів, що виявляється в вивченні, узагальненні й розповсюдженні перспективного педагогічного досвіду. В закладі вивчений та узагальнений досвід роботи творчої групи «Про здоров»я знаємо, про здоров»я дбаємо», вихователя Стасенко О. М. «Розвиток мовленнєвої та пізнавальної активності дітей дошкільного віку засобами художнього слова».

Download
Методична робота з кадрами
Метод. роб. з кадрами.docx
Microsoft Word Document 41.2 KB