Формування особистості, її базових якостей відбувається у процесі практичної, твор­чої і пізнавальної діяльності, мета якої — навчи­ти дитину орієнтуватися в інформації, успішно її використовувати, творчо, нешаблонно мис­лити. Тут стане у пригоді багатофункціональне обладнання, працюючи з яким дитина пізнає нове, порівнює, систематизує, співвідносить, лічить тощо. Зразком такого обладнання є ко­ректурні таблиці, нові підходи до роботи з якими запропонувала Н.Гавриш. 

Використання коректурних таб­лиць на заняттях дає можливість не лише  формувати увагу і спостережливість у вихованців, а й сприяє розвитку пі­знавальних, інтелектуальних, мовленнєвих на­вичок, математичних умінь, уміння орієнтувати­ся у просторі тощо. Робота з коректурними таблицями полягає у знаходженні максимальної кількості зв'язків між її елементами, а саме:  кількість, форма,  номер по порядку,  розмір, колір, розташування.  Завдання, що виконуються за допомогою ко­ректурної таблиці, мають пошуковий характер, передбачають різні варіанти відповіді. Діти мають сприйняти на слух вказівку дорослого, зосереджено роздивитися таблицю, знайти пра­вильну відповідь чи виконати завдання (накри­ти, розфарбувати, полічити, співвіднести зі схе­мою, символом тощо), а потім прокоментувати результат. 

Робота з коректурними таблицями — це своєрідна інформаційно-інтелектуальна гра, що змістовно збагачує й насичує освітнє розвивальне середовище.

У нашому закладі педагоги використовують коректурні таблиці в різ­них формах роботи з дітьми, зокрема на заняттях логіко-математичного спрямування. Викорис­тання коректурних таблиць набуває особливо важливого значення під час інтегрованих занять.

Коректурні таблиці педагоги опрацьовують на занят­тях, пропонують їх дітям під час ігрової діяль­ності. Коректурні таблиці використовуються не лише для пізнавальних, інтелектуальних, мов­но-мовленнєвих завдань, а й для вдосконален­ня математичних умінь дітей (полічити, устано­вити послідовність, порівняти, визначити форму, дібрати предмет-замінник), закріплення навичок орієнтування у просторі («перед», «між», «вище», «нижче», «за»).

Ігрова діяльність на основі коректурних таб­лиць стимулює пізнавальний інтерес.

 

 

 

 

 

 

 

Download
1.pdf
Adobe Acrobat Document 125.1 KB
Download
2.pdf
Adobe Acrobat Document 118.4 KB
Download
3.pdf
Adobe Acrobat Document 133.9 KB

Калейдоскоп інноваційних технологій 

Download
В.Воскобович.pdf
Adobe Acrobat Document 192.9 KB
Download
Методика раннього розвитку Глена Домана.
Adobe Acrobat Document 92.3 KB
Download
Коректурні таблиці як засіб стимулювання
Adobe Acrobat Document 299.7 KB
Download
Худ.слово і дит мовлення.pdf
Adobe Acrobat Document 309.0 KB

Поради педагогам або вузлики на пам»ять

Download
Формування предметно-практичної діяльності дошкільників
пр-пр..pptx
Microsoft Power Point Presentation 6.7 MB
Download
Вимоги до проведення заняття
Вимоги до провед. зан..doc
Microsoft Word Document 24.0 KB
Download
Консультація для вихователів "Організація сюжетно-рольової гри"
К. Сюж-рол. гра сайт.docx
Microsoft Word Document 21.3 KB