Завдання на 2019 / 2020 навчальний рік 

Спрямовувати роботу педколективу над науково-методичною проблемною темою «Створення умов для оновлення та розвитку дошкільної освіти,  підвищення її якості освіти згідно вимог Державного стандарту дошкільної освіти на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки,  впровадження інноваційних технологій» та забезпечити вирішення першочергових завдань:

  • впровадження освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"у новій редакції відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми для дітей середнього дошкільного віку "Впевнений старт";
  • здійснювати організацію освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієтованого, діяльнісного,  інтегрованого підходів, зокрема,  через впровадження в освітній процес інноваційних методик та технологій;
  •  забезпечити оновлення змісту освітньої діяльності в роботі з дітьми раннього віку;
  •  забезпечити взаємозв’язок між закладом дошкільної освіти та школою, якісну підготовку дітей до навчання в Новій Українській школі, зберігаючи при цьому субкультуру дошкільного дитинства;
  • формувати основи здорового способу життя дошкільників шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій, здійснювати духовний розвиток дошкільників на засадах патріотизму, виховання любові до рідного краю.

 

 

 

 

 

Завдання на 2018 / 2019 навчальний рік

 

Спрямовувати роботу педколективу над науково-методичною проблемною темою «Створення умов для оновлення та розвитку дошкільної освіти,  підвищення її якості освіти згідно вимог Державного стандарту дошкільної освіти на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки,  впровадження інноваційних технологій» та забезпечити вирішення першочергових завдань:

o   здійснювати організацію освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієтованого, діяльнісного,  інтегрованого підходів, зокрема,  через впровадження в освітній процес інноваційних методик та технологій;

o   розвивати професійну компетентність педагогів через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії;

o   забезпечити взаємозв’язок між закладом дошкільної освіти та школою, якісну підготовку дітей до навчання в школі, зберігаючи при цьому субкультуру дошкільного дитинства;

o   формувати основи здорового способу життя дошкільників шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій, здійснювати духовний розвиток дошкільників на засадах патріотизму, виховання любові до рідного краю.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання на 2016 / 2017 навчальний рік

Організувати роботу педколективу над науково-методичною проблемною темою «Забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво компетентної особистості» та вирішення першочергових завдань:

1.              Забезпечити системний підхід  до  охорони  життя  і  збереження  здоров’я  дітей  раннього  та дошкільного  віку,   у  тому  числі,  з  особливими  потребами,  шляхом створення  безпечного  розвивального  середовища  та  налагодження системи  роботи  з  безпеки  життєдіяльності  з  педагогами,  дітьми  і батьками.

2.              Активізувати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників, сприяти вихованню патріотично налаштованих і національно свідомих громадян України, поглибити роботу  з  формування  досвіду  моральної   поведінки  та  соціальної компетенції  у  дошкільників  шляхом  застосування  ефективних  освітніх технологій.

3.              Здійснювати роботу з формування у вихованців комунікативно-мовленнєвих здібностей, навичок спілкування та ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми.

4.              Сприяти формуванню соціально-економічної компетентності дошкільників, розвивати творчий потенціал кожної дитини, адаптувати до життя в сучасному світі,  навчати їх мислити і діяти за законами економіки, використовуючи всі складові розвивального середовища та ефективні форми роботи з соціально-економічного виховання.

 

  

Річний план 2019-2020 р.

Download
2019-2020 р.пл. пдф.pdf
Adobe Acrobat Document 418.8 KB
Download
річний план 16-17.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB